Jdi na obsah Jdi na menu
 


Fredy Erebia Manto

  http://www.celysvet.cz/skin/smile/s0782.gif    klikněte pro fotečky, video nebo článek
 
Červeně označené zkoušky jsou postupové do A2, A3

  26. 4.   
  2008
  Šlapanice - neoficiální závod
  Šlapanický vlk          
http://www.celysvet.cz/skin/smile/s0782.gif http://www.celysvet.cz/skin/smile/s0782.gif
  hra A0
  jumping  A0
  agitity  A0
  2 / 10
  1 / 10
  2 / 10
  25. 5.
  2008
  Blansko - neoficiální závod
                                  
http://www.celysvet.cz/skin/smile/s0782.gif
  open začáteč.
  jumping
  DIS
  DIS
  5. 7.
  2008
  Jihlava - oficiální závod
  Pohár Vysočiny       
  http://www.celysvet.cz/skin/smile/s0782.gif
  jumping
  zkouška  A1
  agility
  DIS
  DIS
  17 / 38
  27. 7.
  2008
  Blansko - neoficiální závod
                                   http://www.celysvet.cz/skin/smile/s0782.gif http://www.celysvet.cz/skin/smile/s0782.gif
  open začáteč.
  jumping
  5 / 19
  4 / 29
  15. 8.
  2008
  Hodonín - oficiální závod 
  Letní Hodonínská tlapka
            
  zkouška  J1
  zkouška  A1
  zkouška  A1
  DIS
  DIS
  2 / 19  V

  31. 8.
  2008
  Brno - oficiální závod     
  Soukr.psí škola Na Ostrově
                                  
http://www.celysvet.cz/skin/smile/s0782.gifhttp://www.celysvet.cz/skin/smile/s0782.gif
  zkouška  A1
 
zkouška  A1
 
jumping
  1 / 10  V
 
7 / 10  VD
  10 / 19
  5. 10.
  2008
  Hrušky - oficiální závod
                                   http://www.celysvet.cz/skin/smile/s0782.gif
  zkouška A1
  agility
  jumping
  14 / 20  VD
  6 / 37
  DIS
  28. 10.
  2008
  Šlapanice - oficiální závod
  Šlapanický vlk
  jumping
  zkouška A1
 
agility
  12 / 21
    2 / 9  V
 
14 / 20
  13. 4.
  2009
  Třebíč - oficiální závod
  Velikonoční beránek VIII.
  zkouška A1
 
jumping
 
agility
  1 / 23  V
 
7 / 44
 
17 / 45
  19. 4.
  2009
  Hrušky - oficiální závod   zkouška A1
 
jumping
  agility
  4 / 14  V
 
DIS
  DIS
  17. 5.
  2009
  Třebíč - oficiální závod
  Calibra Speciál
  agility
  zkouška A1
  jumping
  DIS
  DIS
  14 / 24
  6. 6.
  2009
  Brno - oficiální závod
  Robinsonáda na Ostrově I.

                                   http://www.celysvet.cz/skin/smile/s0782.gif
  agility
  zkouška A1
 
jumping
  DIS
  4 / 13  V
 
DIS
  13. 6.
  2009
  Šlapanice - oficiální závod
  Speciál pro SMAL

                                   http://www.celysvet.cz/skin/smile/s0782.gif
  jumping 1
  jumping 2
  agility 1
  agility 2
  DIS
  DIS
  DIS
  DIS
  6. 7.
  2009
  Březiněves - oficiální závod     
  Šampionát MKŠ       
http://www.celysvet.cz/skin/smile/s0782.gif  http://www.celysvet.cz/skin/smile/s0782.gif
  jumping
  agility
  DIS
  DIS
  30. 8.
  2009
  Hrušky - oficiální závod   zkouška A1
 
agility
  jumping
   5 / 13  V
 
14 /29
  DIS
  6. 9.
  2009
  Šlapanice - neoficiální závod
                                   http://www.celysvet.cz/skin/smile/s0782.gif
  hra A1
  jumping +
  agility A1
  2. místo
              
  1. místo
  28. 9.
  2009
  Šlapanice - oficiální závod
  speciál "O Šlapanického vlka"
  jumping
  zkouška A2
  agility
  DIS
  DIS
  DIS
  9. 1.
  2010
  Brno - oficiální závod
  Zimní Robinsonáda
  agility
  zkouška A2
  jumping
  DIS
  DIS
  DIS
  5. 4.
  2010
  Třebíč - oficiální závod
  Velikonoční beránek IX.
  agility
  zkouška A2
  jumping
  DIS
  DIS
  4 / 26
  18. 4.
  2010
  Šlapanice - oficiální závod
  Speciál pro SMALL  
  jumping 1
  zkouška A2
  zkouška A2
  jumping 2
  DIS
  DIS
  4 / 12  VD
  5 / 32
  1. 5.
  2010
  Jihlava - oficiální závod
  Jumpingový speciál
  jumping 1
  jumping 2
  jumping 3
  DIS
  DIS
  16 / 23
  9. 5.
  2010
  Hrušky - oficiální závod   zkouška A2
  agility
  jumping
  DIS
  DIS
  DIS
  13. 6.
  2010
  Březiněves - oficiální závod
  1. MR MKŠ
  agility
  družstva
  jumping
  DIS
  3. místo
  DIS
  26. 6.
  2010 
  Brno - oficiální závod
  Intercanis Agility - REVIVAL
  "O pohár KK Zetor Brno"
                   http://www.celysvet.cz/skin/smile/s0782.gif   http://www.celysvet.cz/skin/smile/s0782.gif   http://www.celysvet.cz/skin/smile/s0782.gif
  jumping
  zkouška A2
  zkouška A2
  agility
  součet zk.
  součet J + A
  2 / 13
  1 / 7  V
  2 / 7  VD
  1 / 13
  1. místo
  1. místo
  10. 7. 
  2010 
  Předklášteří - oficiální závod
  Ranč Loučka 2x zkoušky  http://www.celysvet.cz/skin/smile/s0782.gif
  zkouška A2
  zkouška A2
  5 / 8  D
  1 / 8  V
  31. 7.
  2010
  Prostějov - oficiální závod
  Skok za skokem III. ročník
  agility
  zkouška A2
  jumping
  17 / 43
   8 / 21 VD
  20 / 43 
  5. 9.
  2010
  Hrušky - oficiální závod
  zkouška A2
  agility
  jumping
  součet A + J
  DIS
  9 / 20
  8 / 20
  8 / 20
  28. 9.
  2010
  Veselí n. Moravou - neof. závod
  Packu na to
  jumping
  agility
  1 / 6
  DIS
  10. 10.
  2010
  Šlapanice - oficiální závod
  O ŠLAPANICKÉHO VLKA  http://www.celysvet.cz/skin/smile/s0782.gif
  jumping
  zkouška A2
  agility 
  16 / 44
   3 / 27  V
   2 / 44
  23. 10.
  2010
  Zlín - oficiální závod
  dvojzkoušky agility
  zkouška A2
  zkouška A2
  5 / 9  V
  3 / 9  V
  17. 4.
  2011
  Šlapanice - oficiální závod
  Speciál pro SMALL a MEDIUM
  jumping
  zkouška A2
  agility
  DIS
  DIS
  DIS
  23. 4.
  2011
  Brno Zetor - oficiální závod
  2 x zkoušky
  zkouška A2
  zkouška A2
  DIS
  3 / 10 V
  8. 5.
  2011
  Zlín - oficiální závod
  dvojzkoušky agility
  zkouška A2
  zkouška A2
  4 / 8 VD
  DIS
  14. 5.
  15. 5.
  2011
  Praha - oficiální závod
  halový závod agility, CACAg
  2. Mistrovství republiky MKŠ
                           http://www.celysvet.cz/skin/smile/s0782.gif
  jumping I
  jump.II CACAg
  agility MR
  jumping III
  agility CACAg
  jumping MR
  DIS
  DIS
  5 / 13
  DIS
  4 / 28
  DIS
  21. 5.
  2011
  Val. Meziříčí - oficiální závod
  Dvojí zkoušky
  zkouška A2
  zkouška A2
  DIS
  DIS
  11. 6.
  2011
  Hrušky - oficiální závod
  zkouška A2
  agility
  jumping
  DIS
  DIS
  DIS
  18. 6.
  2011
  Brno - oficiální závod
  Letní Robinsonáda   http://www.celysvet.cz/skin/smile/s0782.gif
  na Ostrově
  jumping
  zkouška A2
  agility
  DIS
  3 / 10 V
  DIS
  16. 7.
  2011
  Březník - oficiální závod
  Psí škola "Na Ostrově"
  dvojzkoušky + jumping
  jumping
  zkouška A3
  zkouška A3
  7 / 27
  DIS
  3 / 6 VD
  20. 8.
  2011
  Prostějov - oficiální závod
  Skok za skokem IV.   http://www.celysvet.cz/skin/smile/s0782.gif
  jumping
  zkouška A3
  post.rychlost
  agility
  post.rychlost
  DIS
  4 / 6 V
  4,46 m/s
  4 / 15
  4,31 m/s
  17. 9.
  2011
  Brno - oficiální závod
  Podzimní Robinsonáda
  na Ostrově
  jumping
  zkouška A3
  agility
  post.rychlost
  DIS
  DIS
  6 / 28
  4,25 m/s
  8. 10.
  2011
  Šlapanice - oficiální závod
  Speciál pro SMALL a MEDIUM
  jumping
  post.rychlost
  zkouška A3
  agility
  post.rychlost
  4 / 31
  4,14 m/s
  DIS
  3 / 31
  3,84 m/s
  12. 11
  2011
  Horka n.Moravou - oficiální závod
  O pohár Lovecké chaty  http://www.celysvet.cz/skin/smile/s0782.gif
  jumping
  zkouška A3
  agility
  DIS
  DIS
  DIS